Waterbehandelingsproducten

Merk Triton

Producten voor de behandeling van ketelvoeding-, koel- en verwarmingswater. Naast de in de handel verkrijgbare commodities voeren wij de volgende merkproducten:

Triton Sulfos
Mengsel van anorganische zuurstof- en resthardheidsbindmiddelen voor stoomketelsystemen

Triton Sulcar 
Mengsel van anorganische zuurstofbindmiddelen en organische polymeren voor de hardheidsbinding in stoomketelsystemen

Triton 24  
Mengsel van organische polymeren functionerend als hardheids-stabilisator en dispergeermiddel in stoom-, heetwater- en koelwatersystemen

Triton 95 
Mengsel van fosfonaten en organische polymeren, functionerend als corrosie-inhibitor en anti scaling in koelwatersystemen

Merk Rintramin en Fineamin

Deze organische producten op basis van polyamine-technologie zijn reeds een kwart eeuw op de markt en hebben zich een geheel eigen plaats in het waterbehandelingsdomein veroverd. 

Rintramin 15

Corrosie-inhibitor en hardheidsstabilisator voor stoom en heetwater-
systemen met onthard voedingwater

Rintramin 19  
Corrosie-inhibitor en hardheidsstabilisator voor gesloten verwarmings-
en koelwatersystemen met onthard voedingwater

Fineamin 06  
Corrosie-inhibitor en hardheidsstabilisator voor stoom en heetwater-
systemen met gedemineraliseerd voedingwater

Fineamin 90  
Corrosie-inhibitor voor stoomsystemen  met gedemineraliseerd
voedingwater en turbines tot 220 bar en 600 °C

Biocides

Voor bestrijding van micro-organismen in koelwatersystemen leveren wij zowel oxiderende als niet oxiderende biocides, die zijn toegelaten door het CTGB.

Voor productbladen en productveiligheidsinformatiebladen (MSDS) verzoeken wij u contact met ons op te nemen